Ważne w czasie epidemii

button s button ps button m button d button o button z

Drukuj

Dyspensa

Proboszcz włącz . Opublikowano w Uncategorised

Warunki, ograniczonej teraz do węższego grona osób, dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Eucharystii są zawarte w zarządzeniu ks. arcybiskupa z dn. 28 maja b.r.:

"1. Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.

2. Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie."