Drukuj

Ograniczenia porządkowe w stanie epidemii

Proboszcz włącz . Opublikowano w Uncategorised

1. W czasie pogrzebu nie wolno organizować konduktów pogrzebowych.

2. Wprowadzono obowiązek zasłaniania twarzy (ust i nosa) w kościele oraz na pogrzebach (nie dotyczy celebransa).

4. Jest też obowiązek zachowania minimum 2 m odległości pomiędzy uczestnikami zgromadzeń liturgicznych (nie dotyczy celebransa i usługujących).

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, ograniczenia te zapewne będą ulegać dalszym zmianom.