Parafialny Zespół Caritas działający przy naszej Parafii zakończył realizację lokalnej ekologicznej inicjatywy wspólnoty Caritas Laudato si’ pn. „Z MIŁOŚCI DO NATURY – inicjatywa edukacyjno-ekologiczna w duchu encykliki Laudato si’” realizowanej w ramach  Projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowanego przez Caritas Polska.

Dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zagospodarowano teren przy kościele parafialnym w Kozińcach przez dokonanie nasadzeń roślin, krzewów i bylin, zakupiono i zamontowano system odprowadzania i retencjonowania wód opadowych  i roztopowych z budynku kościoła oraz zbudowano system nawadniania. Działanie te przyczynią się do łagodzenia skutków suszy oraz ochrony zasobów wody.

W ramach projektu młodzi parafianie poznali Encyklikę Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka poświęconą trosce o wspólny dom, a także praktyczny wymiar ekologii w różnych aspektach życia.

Zadanie było finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Zachęcamy do odwiedzenia stron CaritasLaudatoSi

https://laudatosi.caritas.pl/

https://www.facebook.com/CaritasLaudatoSi/