1. Są do kupienia ostatnie świece Caritas w cenie 10 i 20 zł.

2. Harcerze rozprowadzają wykonane własnoręcznie stroiki. Dobrowolna ofiara przeznaczona jest na opłacenie wyjazdu na Litwę z pomocą Polakom.

3. Poświęcone opłatki są dostępne po każdej Mszy. Ofiary jako podziękowanie p. organistce za jej posługę w parafii.

4. Zapraszamy na RORATY: we środy o 18:00, we czwartki o 6:30 a w soboty o 7:00. Ze względu na wyjazd na Litwę w najbliższy czwartek Msza tylko z rana.

5. Rekolekcje adwentowe 21 grudnia.

6. Zapraszamy członków wszystkich wspólnot działających w parafii na spotkanie opłatkowe w następną sobotę po Mszy o 18:00 w świetlicy w Kozińcach.

7. Dziękuję rodzicom i harcerzom za pomoc w przygotowaniu transportu na Litwę.

8. Dziękuje p. Marzenie i p. Arturowi z Kozińc za wykonanie i zamocowanie zasłon w drzwiach kościoła.

9. Dziękuję za obecność na spotkaniu pielgrzymkowym.

10. Dziękuję za dzisiejsze zaproszenie do Kozińc.

11. Za tydzień po Mszy o 12:00 spotkanie kandydatów do I komunii.

Wszystkim życzymy owocnego czasu adwentowego. Szczęść Boże!