1. Ministranci przed kościołem rozdają kartki na wypominki (1 i 2.XI) oraz czasopismo „Miłujcie się”.

2. Dzisiaj na Mszy o 12:00 uroczyste przyjęcie do grona Rycerstwa Niepokalanej.

3. Dzisiaj spotkanie kandydatów do I komunii po Mszy o 12:00. Za tydzień spotkanie do bierzmowania.

4. Dzisiaj o 13:00 Dzień Papieski. Zakończenie w Kopisku degustacją kremówek papieskich. Udział jest bezpłatny.

5. We środę przyjadą przedstawiciele seminarium, aby odebrać płody rolne. Zachęcamy do podzielenia się owocami i warzywami.

6. Wyjazd na pielgrzymkę do Wilna 22 X. o godz. 5:00. W związku z tym nie będzie Mszy wieczornej.

7. Trwają prace nad renowacją krzyży w Kulikówce i Kozińcach. Dziękuję p. Trykozko z Zalesia za pomoc i jednocześnie czekamy na sygnał, który krzyż w Kozińcach odnowić.

8. Dziękujemy za pomoc w pracach przy kościele: p. Fryderykowi i Jędrzejowi z Kulikówki oraz Bogdanowi i Sławkowi z Kozińc. Zapraszamy chętnych mężczyzn od czwartku do soboty.

9. Dziękuję za obecność i zaangażowanie we wczorajszy wyjazd do Warszawy oraz za pomoc Urzędowi Marszałkowskiemu.

10. Dziękujemy za obecność na różańcu. Za tydzień każdy uczestnik niedzielnej Mszy otrzyma „dziesiątek” różańca

11. Dziękujemy za dekoracje kwiatowe.

12. Dziękuję za dzisiejsze zaproszenie do Kulikówki.

Niech Bóg nam błogosławi!