1. Są do odebrania Torby Samarytanki. Wypełnione przynosimy do 19 listopada jako pomoc Polakom na Wileńszczyźnie.

2. 11 listopada – święto odzyskania niepodległości. Msze o 8:30, 10:30, 12:00. Każdy uczestnik otrzyma na pamiątkę barwy narodowe. Dyspensa od pokarmów mięsnych.

3. Ostatnia pielgrzymka szlakiem tatarskim 12 listopada. Wyruszamy o 8:30. Pielgrzymka do Ziemi Świętej od 23 do 29 stycznia 2023.

4. Za tydzień 13 listopada o godz. 13:00 poświęcenie nowego krzyża w Kuikówce.

5. Dziękujemy za pomoc w pracach przy kościele: Fryderykowi i Andrzejowi z Kulikówki oraz Edwardowi, Andrzejowi, i Jarosławowi z Kozińc. Ostatni etap prac we czwartek.

6. Dziękuje harcerzom za wczorajszą pomoc przy porządkowaniu terenu wokół kościoła. 11 listopada będziemy mogli wesprzeć młodzież w wyjeździe na Litwę.

7. Dziękuję za dzisiejsze zaproszenie do Kozińc.

Niech Bóg nam błogosławi!